Toplumlar Liderlerden Ne Bekler?


Türk toplumunun liderden beklentileri nelerdir?

Siyasi liderlik, belli bir anda toplumsal bir fotoğrafın çekilmesiyle başlayan süreçtir. Toplumun belli bir andaki durumunun, size göre analizini yaparsınız. O analizden mutlu değilseniz ve eğer sizin gibi mutlu olmayan insanların da var olduğuna inanıyorsanız, harekete geçersiniz.

Dersiniz ki ben, bu toplumu bu noktadan şu noktaya taşıyacağım.

O andan itibaren hedef kitleniz olan insanlarla iletişim kurarsınız. Onları hedefleriniz konusunda ikna etme çabasına girersiniz. Hedeflediğiniz kitlenin sizin inancınız doğrultusunda bir ihtiyacı söz konusuysa, sizi destekler. Eğer o konuda toplumsal bir ihtiyaç söz konusu değilse, siz ne kadar kadar çabalarsanız çabalayın, yöntemleriniz çalışmaz.

Liderlik, toplumun ihtiyaçlarını doğru okumak; ihtiyaçların doğuşunu zamanında görmek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlıklı olmak ve zamanında düğmeye basmakla ilgili sürecin toplam adıdır.

Türk toplumunun liderden beklentileri nedir? İhtiyaçlarının karşılanmasıdır. Lider, ihtiyacı nasıl karşılarsa karşılasın, farketmez. Ayrıntı ile ilgilenmez toplum. Sadece, ihtiyacının karşılanmasını bekler.

Örneğin toplumsal ihtiyaç, ekonominin iyileştirilmesi ise bunu yapmak zorundasınız. İster yap-işlet-devret deyin.. İster dış kaynaklardan borç alın.. ister iç kaynaklardan borç alın.. Ne yaparsanız yapın, bu sizin sorununuzdur. Liderin sorunudur: Yapacaksınız ve ekonomiyi iyileştireceksiniz.

Özetle, seçmen kısa vadede cebinin dolmasına bakar. Parayı nereden, nasıl bulduğunuzla hiç ilgilenmez.

Yada… Örneğin, toplumda bir kamplaşma, bir kavga, bir huzursuzluk varsa… (Türkiye’nin otuz yıldır yaşadığı Güneydoğu meselesinde olduğu gibi.) Ve eğer, temel toplumsal ihtiyaç huzur ise, bunun sağlanması sizin görevinizdir. Yani barışın tesisi sizin görevinizdir. Nasıl sağlarsanız sağlayın. Toplum detaylara bakmaz, sonuç görmek ister. Belki başlangıçta yönteminize ilişkin bazı tepkiler, refleksler söz konusu olabilir. Ama sorunu çözüyorsanız, onlar da kısa sürede unutulur gider.

Dolayısıyla Türk toplumu liderinden sorunlarının çözümünü bekler. Çare bekler. Çare üretebiliyorsanız lider olursunuz; lider olarak olarak kalırsınız. Yoksa toplumun hayatından da, seçmenin hatıralarından da silinir gidersiniz.

Sevinç Engin ile “Liderlik” kitabı için yapılan söyleşiden, Ocak 2011, Istanbul

Lider Ne Zaman Ortaya Çıkar?

22 Şubat 2011

Liderler ve Duyguları

22 Şubat 2011