Adayların kampanya mesajları

Obama kampanyası yine tek kelime!
Obama kampanyası
2008 yılındaki seçimlerden zaferle çıkan Barack Obama kampanyası, her seviyede siyasi koltuk için yarışan adaylara bir çeşit ders vermişti:  ‘Hiç bir seçimi güçlü bir konumlamaya sahip olmadan ve bu konumlamaya paralel bir geçmişe sahip olmadan kazanamazsınız!’
Obama’nın 2008’de kullandığı “Değişim” çok güçlü bir konumlamaydı. Çünkü o konumlamaya en uygun aday tarafından kullanılmıştı.
Diğer tüm adaylar beyazken, o siyahtı.  Diğerleri yaşlıyken, o gençti. Diğerleri tanınmışken, o nispeten tanınmayandı. Obama’nın konumlaması ve sloganı belki en iyi olan değildi, ama en farklı olandı.
Obama ekibi bu kez, aynı güçte bir konumlama yapmayı başaramadı. Kampanyanın ana sloganı yine tek bir kelime: Forward / İleri! Ama, bu slogan, ne Obama’nın ilk dönemine ilişkin bir başarıyı özetleyebiliyor, ne de onu inandırıcı kılıyor. Üstelik sıkıcı bir iktidar kampanyası sloganı olmaktan öteye gidemiyor. Obama bu yüzden heyecan yaratamadı.
Romney kampanyası inancı esas alıyor.
Romney Kampanyası
Mitt Romney’in sloganı ise “Believe in America / Amerika’ya İnanın.”Slogan ilk bakışta olumlu gibi gözükse de, aslında olumsuz bir slogan. Çünkü “Amerika’ya inanın” demek, aynı zamanda “Amerika’ya inanmıyorsunuz” da demek. Doğrusu Romney’nin bu slogana nasıl izin verebildiğini anlamak zor.  
Örneğin bu slogan ile ilgili aylar önce bir web sitesine post edilmiş bir okur yorumu, Romney’nin Mormon inancına gönderme yaparak şöyle diyordu: “Sen Amerika’ya gerçekten inanmıyorsun Mitt, çünkü sen bir Mormon’sun!” 
Bu yüzden muhtemelen, yarın akşam iki sıradan mesajın seçmenlerde yarattığı kararsızlığın sonuçlarını göreceğiz.

(Milliyet Gazetesi’ne yazdığımız 5 Kasım 2012 tarihli makaleden)

Online dünyada Obama 5 kat daha etkin

13 Kasım 2012

2008 seçimlerindeki heyecandan eser yok!

13 Kasım 2012